„IWKA. Kūno, proto ir energijos įvaldymas“

Siu Lam Wing Tjun Kung Fu istorija

Siu Lam Wing Tjun Kung Fu istorija

Pagal legendą 520 m. po Kr. budistų vienuolis Bodidharma iš Indijos keliavo per pietryčių Aziją norėdamas pasiekti Siu Lam vienuolyną Kinijoje („Siu Lam“ yra kantonietiškas Šaolinio tarimas; „Shao Lin“ yra populiaresnis tarimas mandarinų tarme). Bodidharma (Taat Moh) sukūrė Wing Chun Kuen sistemos pagrindus. Kai kuriose Wing Chun atšakose Bodidharmos gimtadienis švenčiamas kasdien.

Pagal naujausius tyrimus Wing Chun aiškiai kilo iš pietų Šaolinio šventyklos ir mažai ką bendro turi su šiandien populiaria istorija, kurioje pasakojama apie gervę ir lapę arba gyvatę, budistų vienuolę Ng Mui ir merginą Yim Wing Chun.

Wing Chun Dim

Pietų Šaolinio vienuolyne buvo įrengta speciali salė, kurioje šimtus metų rinkosi tik labiausiai patyrę vienuoliai, kad galėtų tobulinti ir gerinti savo kung fu įgūdžius. Salė įgijo pavadinimą „Wing Chun Dim“, kuris reiškia „amžinojo pavasario salė“.

Filosofija ir veiksmingumo principas

Pietų Šaolinio vienuoliams buvo ypač svarbu tiesiogiai patirti realybę. Jų Čan budizmo filosofija reiškė sugrįžimą prie natūralaus ir paprasto gyvenimo. Tai dažnai prieštaravo už šventyklos ribų mokomų kovos stilių filosofijai. Šioje dažnai buvo kalbama apie magišką lemtį ar paklusnumą vyresniajai kartai. Todėl Wing Chun Dim vienuoliai į savo kovos stilių įtraukė tik tas kovos koncepcijas, kurios iš tiesų buvo veiksmingos, paprastos ir tiesiogiai pritaikomos.

Siu Lam abatas Chi Sim Sim Si, Kovos meno saugotojas

Baimė ir išdavystė lėmė  tai, kad 18 a. pietų Šaolinio šventykla buvo sunaikinta to meto valdžios. Pietų Šaolinio abatas Chi Sim su kitais vienuoliais įstengė pabėgti ir prisidengęs netikru vardu buvo pasamdytas virėju raudonosiose valtyse. Raudonosios valtys buvo mėgiama sukilėlių slapstymosi vieta, labai patogi informacijai skleisti iš miesto į miestą, nes raudonosiomis valtimis buvo daug keliaujama ir rengiant kinų operos pasirodymus linksminami žmonės.

Tigras Wong

Vienas žiauriausių to meto kung fu kovotojų, Tigras Wong, bandė išmušinėti iš operos trupių mokestį už apsaugą. Jis pateikė joms ultimatumą: jeigu jos nemokės, jis sunaikins jų valtis. Operos trupės vadovas Wong Wah Bo ir jo pasekėjai puolė į neviltį. Jie neturėjo pinigų ir negalėjo apsiginti, nes nebuvo įvaldę tikrų kung fu įgūdžių, tik parodomąjį operos stilių, kuris nebuvo veiksmingas realiose gyvenimo situacijose. Terminui pasibaigus, raudonosios valties gyventojai jautė, kad jiems atėjo galas.

Virėjas

Tą dieną, kai Tigras Wong atėjo susirinkti pinigų, virėjas, į kurį iki tol niekas nekreipė dėmesio ir kuris buvo laikomas truputį trenktu, pastojo jam kelią. Tigras Wong virėju atrodančio žmogaus nepalaikė rimtu priešininku ir pamėgino greitai jį sudoroti. Apie Tigrą Wong ir abato Chi Sim kovą daugelis Wing Chun šeimų pasakoja skirtingai. Tikrai galima pasakyti tik tai,  kad Tigras Wong neturėjo jokių šansų atsilaikyti prieš Wing Chun Dim kung fu.

Svarbi paslaptis

Raudonosios valties gyventojai liko sužavėti ir iš karto panoro mokytis kung fu iš savo virėjo. Abatas Chi Sim atskleidė savo tikrąją tapatybę ir buvo pasirengęs mokyti operos trupės narius

( tai buvo pirmas kartas istorijoje, kai pradėtas sistemos supaprastinimas, nes trupės nariai neturėjo tiek laiko, kiek vienuoliai šventykloje). Todėl iš pirmojo Wing Chun Dim komplekso Wing Chun Kuen, padalijus formą į tris dalis, buvo sukurtos Siu Nim Tau, Chum Kiu ir Biu Tze formos. Kita šių formų atsiradimo versija aptariama vėliau ir yra susijusi su gydytoju Leung Jan. Kadangi Chi Sim buvo persekiojamas įstatymo, jo mokiniai privalėjo pažadėti niekada nenaudoti ir neatskleisti jo tikrojo vardo. Kaip tik todėl tuo metu, siekiant apsaugoti meistrą Chi Sim, buvo sukurta daug legendų apie Wing Chun (pvz., istorija apie Yim Wing Chun). Pirmieji Wong Wah Bao, Chi Sim įpėdinio, vadovaujami mokiniai buvo San Kam, Leung Yee Tai ir Leung Laan Kwai.
Tik Wing Chun meistrams, išmokusiems visą sistemą iš savo meistro, buvo atskleidžiama tiesa.
Valdant Ching dinastijai aktoriai vyrai per operos pasirodymus dažnai atlikdavo moteriškus vaidmenis, nes moterims buvo draudžiama dalyvauti viešuose pasirodymuose. San Kam buvo puikus atlikėjas, kuris ne tik labai gerai vaidino, ypač moteriškus operos vaidmenis, bet ir buvo vienas geriausių to meto Wing Chun Kuen sistemos kovotojų (raudonosiose valtyse Wing Chun Dim kovos menas tapo žinomas kaip Wing Chun Kuen – Amžinojo pavasario kumštis, Pietų Šaolinio šventyklos kung fu stilius). San Kam buvo jo pravardė, kuri pažodžiui reiškia „gražus veidas“. Vieną dieną, kai San Kam pietų Kinijos mieste Fatšane pirko operos kostiumus raudonosios valties trupės nariams, jį išjuokė ir užpuolė jaunas bjauraus charakterio siuvėjo pameistrys Fung Siu Ching. Stambaus sudėjimo Fung Siu Ching septynis kartus rijo dulkes, kol suprato, kad negali rimtai pasipriešinti šiam keistai atrodančiui vyrui. Fung Siu Ching iš karto panoro pasiūlyti San Kam arbatos (toks yra kinų kung fu paprotys norint tapti meistro mokiniu). Bet San Kam atsisakė paaiškinęs, kad nenori mokyti pikto charakterio žmonių.
Po to, kai Fung Siu Ching per vienerių metų bandomąjį laikotarpį įrodė San Kam savo gerus ketinimus, jis buvo priimtas ir pradėtas mokyti Wing Chun Kuen kovos meno. Dešimt metų jis mokėsi pas San Kam ir vėliau tapo vienu žymiausių Wing Chun meistrų Azijoje. Jis gebėjo savo karštą temperamentą paversti begaline kuriamąja Wing Chun energija.
Fung Siu Ching buvo vienas iš nedaugelio meistrų, buvęs ir raudonosiose valtyse, ir žemyninėje Kinijoje. Iš jo   kilo daugelis skirtingų Wing Tjun atšakų, kurios dabar paplitusios po visą pietryčių Aziją. Jis daug keliavo ir po kitas šalis, pvz., Vietnamą ir Malaiziją. Fung Siu Ching taip pat buvo vienas pirmųjų meistrų, kurie visą savo laiką skyrė Wing Tjun mokymui. Kartu su Leung Jan, Leung Yee Tai mokiniu, jis yra įžymiausias istorinis personažas Wing Chun istorijoje. Apie jų žygius pasakojama daugybėje filmų ir romanų.
Fung Siu Ching meistrais tapę mokiniai Fatšane buvo jo sūnus, Fung Tin, broliai Lo, Tang Suen, Dung Yick ir vaistininkas Chung Yi.
Valdant Ching dinastijai (1644-1911) to meto viešoji policija saugojo tik didžiuosius miestus. Mažus kaimus gynė žinomi kung fu meistrai. Meistro Fung Siu Ching mokiniai meistrai saugojo daugelį kaimų Fatšane ir jo apylinkėse. Pavyzdžiui, broliai Lo atremdavo ištisas plėšikų gaujas būdami ginkluoti tik palašais (plačiais kardais). Pasakojama, kad kartą broliai Lo nuvijo 20 ginkluotų plėšikų jų sunkiai nesužeidę.
Jų Wing Chun Kung Fu brolis Tang Suen iš žmonių, kurių kaimus jis saugojo, gavo garbingą titulą „Ilgosios lazdos karalius“, nes gynė juos naudodamais lazda.

Didysis meistras Wai Yan

GM Wai Yan

Wai Yan gimė 20 a. pradžioje, turtingoje Honkongo kinų šeimoje.
Savo vyresniojo draugo Lo Chi Woon dėka jaunasis Wai Yan dažnai kontaktavo su kovos meno Wing Chun aplinka. Tačiau Wai Yan nelabai troško mokytis kung fu, nes neretai turėjo progą įsitikinti, kad kung fu mokiniai yra neišsilavinę ir linkę smurtauti.
Jeigu jo draugas Lo Chi Woon (brolių Lo mokinys) vienu metu nebūtų buvęs Wing Chun meistru ir kinų akademiku, Wai Yan tikrai nebūtų su juo turėjęs jokių ryšių.
Vieną dieną Lo Chi Woon paklausė Wai Yan, ar šis sutiktų mokyti jo jaunesnįjį sūnų kinų kalbos rašto (tai tolygu krikštatėvio vaidmens prisiėmimui Vakaruose). Wai Yan mielai sutiko tai padaryti nesuprasdamas šio pažado pasekmių. Atsakomybės prisiėmimas už jaunajį Lo reiškė, kad Wai Yan taip pat privalėjo įvaldyti Wing Chun Kuen, kurį pagal tradiciją praktikavo visa Lo šeima. Taip maždaug 1930 m. Wai Yan pradėjo mokytis Wing Chun pas Lo Chi Woon ir jo brolį Lo Hung Tai. Nors iš pradžių Wai Yan nemėgo kung fu, ši antipatija greitai virto didžiule aistra ir meile Wing Chun Kuen kovos menui. Tapęs Wing Chun meistru, Wai Yan pradėjo įgyvendinti naują Wing Chun projektą, kad galėtų toliau tobulinti ir tyrinėti šį kovos meną.

Dai Duk Lan

Meistras Wai Yan vieną iš savo prekybai skirtų namų, vadinamų Dai Duk Lan, pavertė Wing Chun tyrimų akademija. Jis nenorėjo į šią akademiją priimti daug mokinių, o siekė suburti ir suvienyti geriausius to meto Wing Chun kovotojus. Jie kartu tyrinėtų šį kovos meną, kartu treniruotųsi ir aptarinėtų teoriją nelaikydami jokių paslapčių.
Šios akademijos modeliu tapo ankstesnioji Šaolinio šventykla. Wing Tjun salėje Šaolinio kung fu buvo vystomas ir bandomas daugiau kaip tūkstantį metų.

Dai Duk Lan Wing Chun meistrai 

Nenugalimas Wing Chun Geležinis kumštis Chu Chung Man

GM Chu Chung Man

Išgirdęs apie nenugalimą Wing Chun meistrą vardu Chu Chung Man iš Makao regiono, Wai Yan nedelsdamas išvyko su juo susitikti. Wai Yan kovėsi su Chu Chung Man, buvo sužavėtas jo meistriškumo, ir jie tapo draugais. Pietų Kinijoje šis vyras buvo labai gerbiamas, nes visada be didelių pastangų nugalėdavo kiekvieną jam iššūkį metusį kovotoją ir palaikė ryšius su kitais kung fu meistrais. Iki didžiojo meistro Yip Man šlovės jis buvo žymiausias Wing Chun meistras Honkonge. Chu Chung Man taip susižavėjo Wai Yan projektu, kad persikėlė į Dai Duk Lan ir sutiko eiti vyriausiojo instruktoriaus bei Dai Duk Lan vadovo pareigas. Chu Chung Man kartu atsivedė ir savo draugą, Wing Chun meistrą Tam Kong. Tam Kong specializacija buvo Kam Naa (griebimai ir kontroliavimas). Jis lengvai galėjo įveikti daugumą priešininkų, nes daugelis kung fu kovotojų neskyrė pakankamai dėmesio imtynėms. Sifu Tam Kong taip pat prisijungė prie projekto.
Fatšane didžiojo meistro Tang Suen Wing Chun mokiniai, meistrai Tang Yick ir Pak Cheung, buvo vadinami „Ilgosios lazdos karaliais“. Meistras Pak Cheung laikytas dingusiu be žinios nuo 1978 m. įvykusios Kinijos kultūrinės revoliucijos. Cheng Kwong surado senąjį didįjį meistrą nuošalioje fermoje netoli Fatšano. Sifu Wai Yan surado Sifu Tang Yick Honkonge. Iš pradžių Tang Yick nenorėjo dalytis savo žiniomis su kitais Wing Chun meistrais. Tačiau kitų atvirumas ir nuoširdumas pakeitė jo nuomonę.

Penki Wing Chun Kuen drakonai

GM Tang Yick

Kartu su Sifu Tang Yick į projektą buvo įtraukti penki dalyviai: Sifu Wai Yan, Sifu Lo Chi Woon, Sifu Chu Chung Man, Sifu Tam Kong ir Sifu Tang Yick. Wing Chun meistrai diskutavo apie Wing Chun ir treniravosi kasdien. Jie taip pat kvietė kitų stilių kung fu meistrus dalytis ir keistis savo patirtimi. Kelis metus ten dažnai lankydavosi ir didysis meistras Yip Man, Bruce Lee mokytojas.
Penki Wing Chun meistrai Kinijos kung fu bendruomenėje buvo vadinami „penkiais Wing Chun drakonais“.
Sifu Wai Yan, Chu Chung Man ir Tang Yick vykdė projektą dvidešimt metų. Vyriausiasis instruktorius ir Dai Duk Lan didysis meistras buvo didysis meistras Chu Chung Man.
Dai Duk Lan buvo uždarytas 20 a. paskutiniojo deš. pradžioje. Didysis meistras Tang Yick, padedant Sifu Tang Chung Pak, iki pat mirties mokė Wing Chun Playing Field Road gatvėje, Honkonge. Didysis meistras Wai Yan už uždarų durų mokė kelis mokinius iki pat savo mirties.

Leung Jan Wing Chun atšaka

Nuo Wong Wah Bo Wing Chun susiskirstė į atskiras šakas: viena iš jų kilo iš Wong Wah Bo mokinio San Gam, antra – iš Wong Wah Bo mokinio Leung Yee Tai.
Leung Yee Tai mokė Leung Jan, kuris Fatšane tapo žinomas kaip „Wing Chun karalius“. Pagal naujausius tyrimus yra du populiariausios Wing Chun sistemos dalies, susidedančios iš Siu Nim Tau, Chum Kiu ir Biu Tze, sukūrimo variantai.
1. Šią Wing Chun sistemos dalį sukūrė Wing Chun praktikavę raudonųjų valčių trupės nariai, nes jie paprasčiausiai neturėjo tiek laiko, kiek Šaolinio šventyklos vienuoliai, todėl jiems teko sukurti kitą Wing Chun Kuen sistemos perdavimo metodą. Išeitimi tapo Siu Nim Tau, Chum Kiu ir Biu Tze.
2. Dr. Leung Jan buvo Siu Nim Tau, Chum Kiu ir Biu Tze kūrėjas. Yra istorinių įrodymų, kad didysis meistras Leung Jan mėgo viską supaprastinti. To įrodymas yra Gu Lo Wing Chun sukūrimas kelis metus prieš jo mirtį. Siu Nim Tau, Chum Kiu ir Biu Tze formos buvo supaprastintos ir sudėtos į vieną mokymo programą, o Gu Lo Wing Chun sistema taip pavadinta Leung Jan gimtojo kaimo Gu Lo, kur po pasitraukimo jis praleido paskutiniuosius savo gyvenimo metus, garbei.
Tikrai galima pasakyti tik tai, kad Leung Jan nusprendė perduoti Wing Chun dalį, susidedančią iš Siu Nim Tau, Chum Kiu, Biu Tze ir medinio manekeno formų be kojų darbo, savo mokiniui Chan Wah Sun, kuris savo ruožtu buvo didžiojo meistro Yip Man mokytojas. Chan Wah Sun, taip pat žinomas kaip „Wah pinigų keitėjas“ (chau chin wha), turėjo šešiolika mokinių. Paskutinysis iš jų šiais laikas žinomas kaip įžymusis didysis meistras Yip Man, kuris didžiąja dalimi išgarsėjo dėl to, kad buvo žymios kino žvaigždės Bruce Lee mokytojas.

Didysis meistras Yip Man

GM Yip Man

Yip Man buvo antras Wing Chun mokytojas, kuris mokė Wing Chun Honkonge. Pirmas buvo didysis meistras Tang Suen. Tačiau skirtumas yra tas, kad Yip Man buvo pirmasis pradėjęs Wing Chun mokyti viešai. Maždaug 6-ojo deš. pradžioje didysis meistras Yip Man apsilankė tyrimų akademijoje Dai Duk Lan ir kovėsi su didžiuoju meistru Chu Chung Man.

Pagal liudininkų pasakojimus kova greitai pasibaigė didžiojo meistro Chu Chung Man naudai (tuo visiškai nenorima sumenkinti nepaprastų didžiojo meistro Yip Man gebėjimų, tai žmogiška – kiekvienas gali pralaimėti). Svarbu atkreipti dėmesį, kad didysis meistras Yip Man pralaimėjo prieš Wing Chun Kuen, savo paties sistemos, atstovą. Jis niekada nebuvo įveiktas kitos kung fu sistemos atstovo.

Didieji meistrai Yip Man ir  Chu Chung Man

Po  ilgų tyrimų galima užtikrintai pasakyti, kad kova tarp didžiojo meistro Yip Man ir didžiojo meistro Leung Jan sūnaus, Leung Bik, iš tiesų buvo kova tarp didžiojo meistro Yip Man  ir didžiojo meistro Chu Chung Man.

Po  šio įvykio didysis meistras Yip Man dažnai lankėsi  Dai Duk Lan, kad apsikeistų žiniomis ir daugiau sužinotų apie  Wing Chun. Taigi jis pradėjo aktyviai tobulinti savo Wing Chun sistemą pridėdamas kojų darbą, įvairius spyrius ir Bart Cham Dao techniką. Svarbu atkreipti dėmesį, kad, pvz.,  Bart Cham Dao forma įeina tik į Yip Man sistemos sudėtį, o visos kitos Wing Chun atšakos Kinijoje turi savo plačiųjų kardų formas.

 

Komentarai
Sekite mus facebooke :

Mes Facebooke:

Mus rasite:

Vilniuje:
Švitrigailos g. 11K
Kaune:
K. Donelaičio g. 33
Panevėžyje:
Beržų g. 44
Taline:
Tuulemaa 12

Meniu