„IWKA. Kūno, proto ir energijos įvaldymas“

Meister Sergio IWKA Wing Tsun´i süsteem

IWKA Wing Tjun on unikaalne Wing Chun süsteem, see põhineb Hiina võitluskunstide kolmel aardel: Filosoofia, Tervis- ja Võitluskunst. Need kolm aaret  on võitluskunstide õppimisel väga oluline, kuid tänapäevaks on need enamasti unustatud.

 

Sifu Sergio Pascal Iadarola on viimased 25 aastat Wing Tjun´i põhitööna õpetanud ja uurinud, sellest 10 aastat pühendas ta peamiselt Wing Chuni erinevate koolkondade ajaloo, filosoofia, süsteemi ja aluste uurimisele.

 

Selle töö tulemusena uuesti avastatud ja süstematiseeritud kolm aaret, moodustavad IWKA Wing Tsun süsteemi vundamendi pannes aluse õppekavale, mis ühendab erinevaid Hiina ja Kagu-Aasia Wing Chuni liine. Õppekavas suutis Sifu Sergio säilitada Hiina ajaloolise kultuuripärandi, valmistades samal ajal õpilasi ette tänapäevastele vajadustele vastavateks reaalseteks enesekaitse situatsioonideks tänaval, rõhuga keha, vaimu ja sisemise jõu arendamisele kõrgemale tasemele, kui see on keskmisel inimesel.

 

Inimesi, kes on Sifu Sergio tööga kokku puutunud, üllatab tihtipeale IWKA Wing Tjun´i süsteemi põhjalikkus. Saavutatud detailsus on olnud võimalik üksnes tänu all loetletud koolkondade üksikasjalikule uurimisele ja ligipääsule teatud dokumentidele, mis ei oleks jõudnud tema kätte ilma teiste Sifu-de abita, kellest osadel on sidemeid osade Hiina salaühingute loožidega.

IWKA Wing Tjun´i süsteemi põhineb järgmistel koolkondadel;

 • Ip Man Wing Chun erinevad liinid;
 • Chan Wha Sun Wing Chun;
 • Gu lo Wing Chun (Leung Jan süsteem);
 • Lo perekonna Wing Chun;
 • Tang perekonna Wing Chun;
 • Salaühingutelt saadud info;
 • Yuen Kay San Wing Chun;
 • 1700ndate Wing Chun ja Snake Crane Wing Chun pärast 1854. aastat;
 • Fukien Wing Chun Bak hok (Fujian Yong Chun Baihe);
 • Tai Zo ja Lohan, lisaks mitmed teised sisemised Wing Tjun´iga seotud süsteemid.

 

Siinkohal on oluline märkida, et erinevate stiilide õppimine aitas oluliselt kaasa ka osade tehnikate ja vormide taastamisele.

 

Kui tuua üks näide – Ip Man süsteemi pika kaika vorm (Luk Dim Poon Kwan) on vaid väike osa algsest Luk Dim Poon Kwan´ist vormist, mis on alles Tang Yicki Wing Chun´i perekonnas.

 

Peale selle oli kõikide eelnimetatud koolkondade analüüs vajalik varem süsteemis terviklikuna olnud ja nüüd eri stiilide vahel laiali jagunenud alusprintsiipide taastamiseks ja süstematiseerimiseks.

Wing Tjun´i on terviklik ja harmooniline süsteem, mis põhineb aja testile vastu pidanud Hiina vanal elutarkusel. Kui kalduda selle aja, ruumi, jõu, taeva, inimese ja maa kontseptsioonidest kõrvale, tekib disharmoonia ning kaob süsteemi efektiivsus ning jõud.

 

Allpool on nimekiri MÕNEST Wing Tjun´i iseloomustavast joonest, mis olid selles süsteemis rajamisest kuni Tai Ping ülestõusuni (1850-1864) olemas ja on samuti osa IWKA süsteemi tänapäevasest õppekavast.

 

 • Song (keha ebavajalikust pingest vabanemine) – tehnikad, kuidas vabastada keha pingetest ja avada liigesed ning lasta vabaks keha jõuvoolu tee.
 • Mitte üksnes konkreetsete kehaosade, näiteks käte või küünarnukkide, vaid kogu keha integreeritud liikumine sissetuleva jõu neelamisel ja selle väljaandmisel, kasutades käetehnikaid nagu Bong Sau, Tan Sau, Fook Sau jne. Keha arendamine Emei 12 Zhuangi (Emei madu) stiili ja Fujani Valge Kure stiili printsiipide (7 vibu) liitmise tulemusena loodud unikaalse Wing Chun kogukeha mehhaanika printsiipide alusel.
 • Kolme täiusliku geomeetrilise kujundi, milleks on kolmnurk, ring ja sirgjoon, harmooniline kasutamine, selle asemel, et keskenduda liialt kas ühele või teisele.
 • Oskus keerulisest olukorrast sisemiselt eralduda lõdvestades keha, kontrollides mõtlemist ja sisemist jõudu (taolist sisemist eraldumist on vaja erinevate Jin tüüpi jõuimpulsside käsitlemiseks ja välja andmiseks).
 • Arusaam mõistetest Ham Hong´i (tühi rind), Lok Bok´i (lõdvestatud õlg) ja Chum Jarn´i (vajuvad küünarnukid), sellest kontseptsioonist kõrvalekaldumisest tulenevate tagajärgede mõistmine.
 • Keha liigeste lukustamise vältimine ja pingevaba keha hoidmine, mis võimaldab juhtida vastase jõu maha ning tuua selle uuesti tagasi üles (aktsiooni- ja reaktsioonijõu käitlemine).
 • Integreeritud keha jõu panemine tehnikasse, selle asemel et piirduda üksnes käe jõuga.
 • Õige alakõhuhingamine ja selle kontroll.
 • Teadmised Chi´st (keha bio-elektriline energiavoog ja selle voolamine läbi keha meridiaanide).
 • Fa Jin´i jõuülekanne (jõu voolamise käsitlemine) brutaalse jõuga lükkamise asemel.
 • Jõu genereerimine liigestest, selle kasutamine brutaalse lihasjõu asemel.
 • Puhtalt reflektiivse kontakti asemel vastasega optimaalne kontakti minek, kasutades ka oponendi visuaalset analüüsi.
 • Õige arusaam Yee Gee Kim Yeung Ma asendist, mis põhineb alustiilistiilide üleskirjutustel ja 1848. aasta stiiliraamatu (Kuen Kuit) täpsustustel.
 • Mõistete kleepumine ja järgnemine sisulise tähenduse mõistmine selle asemel, et oletada, et järgnemine on lihtsalt ahellöökidega vastase järgi jooksmine ja kleepumine lihtsalt vastasega kontakti hoidmine.
 • Oskus võtta oponendi tasakaal (juur) läbi sisemise vajumise (sulamise).
 • Voolavate kettliigutuste ja spontaansete reageeringute efektiivne ja eesmärgipärane kasutamine.
 • Tehnikate sisu mõistmine Kuen Kuiti abil, muutes need efektiivseks algse Kung´i (tehnoloogia) järgse treeningu tulemusena toimuva arengu tulemusena.
 • Teadmised Wing Tjun´i Kiu Sao treeningmeetoditest oponendi ründe käsitlemisel, kuidas selle alusel minna nullkontaktist täiskontakti.
 • Chi Kung´i integreerimine süsteemi, et arendada sisemist jõudu ja parandada tervist.
 • Spetsiifilised Wing Tjun San Chong´i (mandariini keeles Zhan Zhuang) harjutused sisemise jõu arendamiseks.
 • Täielik arusaam süsteemi taeva, inimese ja maa filosoofiast.
 • Süsteemi vajumise (sisemise sulamise) parktika.
 • Süsteemi avamis- ja sulgemistehnika praktika.
 • Fou, Cham´i, Tan´i ja To mõistmine (tähendab: suuna, vajuta, neela [võta vastu] ja sülita [anna tagasi]).
 • Teadmised Dan Tian´ist, keha meridiaanidest ja energiapunktidest.
 • Mitmetes tehnikates oleva Yin Yang´i (Yam Yeung´i) mõistmine.
 • Vetruva keha (cotton body) kontseptsioon ja praktika.
 • Arusaam Kolmest Võrust.
 • Kwa õige kasutamine.
 • Emei mao tehnoloogia ja praktika (madu libiseb, uss vingerdab ja jõud (Jin) tuleb varruka alt jne) liigeste ja jõuülekande käsitsemiseks.
 • Fujiani Valge Kure keskliini teooria, selle struktuuri ja 7 vibu (keha peamise liigese) tehnoloogia ja praktika.
 • Jõuvoolu kaks tüüpi.
 • Jin´i jõuülekande neli tüüpi.
 • Viis Fa Jin´i jõuülekande praktikat läbi sisemise eraldumise.

 

Ülal loetletu ei ole kindlasti kõik IWKA Wing Tjun´i kui terviksüsteemi ja selle tehnoloogia alused, mida teistes koolkondades sellisel kujul ei õpetata. Samas tuleb märkida, et kui ka mõned liinid kasutavad mõnda mainitud neljakümnest punktist, siis ühelgi ei ole neid kõiki korraga käes.

 

See on Sifu Sergio tohutu ja ennastohverdava uurimistöö tulemus, mille käigus on ta nii mõnelgi korral riskinud oma isiku ja organisatsiooni säilimise ja usutavusega, et kõik loetletud punktid saada ja integreerida IWKA kaasaegsesse õppekavva. Mis hõlmab ka Wing Chun´i kahte lähedast kõrvalharu Igavene Kevad (Eternal Spring) ja Kaunis Kevad (Beautiful Spring) ning selle alusstiile Fujiani Yong Chun Bai He (Fujiani Valge Kurg) ja Emei madu (sellest on pärit unikaalne mao libisemise ussi vingerdamise tehnika, mis on eriti selgelt tajutav 1700.a kekspaigast pärineva vana Siu Nim Tao vormi teises osas).

 

Sifu Sergio hiljutisest uurimistööst on selgunud täiendavad asjaolud, mis selgitavad ja tõendavad Kauni Kevade (Wing Chun) süsteemi kujunemise läbi Emei Mao ja Valge Kure stiilide sümbioosi, samas kui kõrvalharu Igavese Kevade (Weng Chun) süsteem baseerub täielikult Valge Kure stiili mootoril.  Sest Hiina ajalooliste dokumentide põhjal on võimalik järeldada, et Igavese Kevade koolkond kuulus teise Tien Tee Hui või Hongmen [tõlkes „Maa ja Taeva Ühing“, mille üks eesmärke oli valitseva Qing dünastia kukutamine ja Ming dünastia restauratsioon] salaühingu harusse või looži. Selle selgitamiseks vaatame alljärgnevaid punkte.

Hiina Chan´i koolkonna budistlikust filosoofiast lähtuvalt on termin Igavene Kevad ekslik, sest selle koolkonna filosoofia tuumaks on tõdemus – mitte miski ei ole igavene. Seega ei ole selles koolkonnas olemas igikestvaid seisundeid ja järelikult ei nimetada selle koolkonna Shaolini templi koda Igavese Kevade kojaks – see on õpetuse alusprintsiibi rikkumine. Termin Chi Sim [osade Wing Chun koolkondade legendide järgi kandis seda nime lõuna Shaolini templi viimane peamunk, kes pääses templi hävitamisest Qing dünastia vägede poolt ja levitas peale seda Wing Chun Kung Fu-d Lõuna-Hiinas] eksisteerib Hiinas Konfutsiuse õpetustes, järelikult pärineb see termin sealt. Seega kasutada Chan´i nimetust Shaolini templi Igavese Kevade koja nimena ja kasutada Konfutsiusest pärinevat terminit budistliku peamunga nimena, näitab mittevastavust budismiga.

 

Samas on teade, et Tien Tee Hui salaühing ühendas ja segas Qing dünastia ajal Budismi, Taoismi ja Konfutsianismi õpetusi järelikult on Igavese Kevade koda ja Chi Sim  Tien Tee Hui, mitte tõelise budismi signatuur. Fujiani Valge Kure Kung Fu koolkond on Tien Tee Hui stiil ja Hiina ajaloost nähtub, et tõenäoliselt kasutati terminit Lõuna Shaolin kui Tien Tee Hui pseudonüüm. Seega kõik viitamised Igavese Kevade kojale võivad olla hoopis viited teatud Tien Tee Hui ühingu harule või loožile ja mitte Chan koolkonna Budismi Shaolini templile. Need on viited kuskil tegutsenud salaloožile, kus praktiseeriti mingit Valge Kure stiilil põhinevat ja Fujiani piirkonnast pärinevat  võitluskunsti.

(1855. aastal juhtis Kantoni maakonna kuberner Yip Ming Shun valitseva Qing dünastia armeed, kui see hävitas Tien Tee Hui Punase Jõepaadi Ooperitrupi (Red Junk Opera) Puhta Nefriidi looži, tappes

Komentarai