„IWKA. Kūno, proto ir energijos įvaldymas“

Vaikams

IWKA VAIKAMS

Mūsų tikslas nėra padaryti vaikus kovotojais čempionais – tikslas padaryti juos čempionais gyvenime!

Kung Fu geriausia dovana ką galite duoti savo vaikui!


Gana skeptiškai žvelgiau į tai, kad kung fu gali padėti mano vaikui tapti labiau disciplinuotu, pasitikinčiu savimi ir turinčiu aukštesnę savigarbą. Tačiau dabar jis yra pagarbesnis kitiems, disciplinuotas ir pasitikintis savimi. „

Suteikite savo vaikui pačią geriausią dovaną iš visų – pasitikėjimą savimi.

 

Brangūs tėveliai,

Taip, tai yra tiesa, kad   kovos menų mokymasis turi teigiamą poveikį vaikams daugelyje sričių. Per mano penkiolikos metų mokymo patirtį aš mačiau daugybę sėkmės istorijų. Vaikai, atėję į treniruotes, įgijo supratimą apie sunkaus darbo vertę ir asmeninę atsakomybę. Tai, kokią naudą gauna vaikai mokydamiesi kovos menų, nėra panašu į patirtį kuriose nors sporto šakose. Kovos menai yra daug sudėtingesni palyginus su sportu. Per trumpą laiką jūs pamatysite, kaip jūsų vaikas įgyja pasitikėjimo ir suvokia, kad jis yra nesustabdomas siekiant šių tikslų: • geresnių įvertininimų mokykloje • stipresnės savivertės • didesnio judrumo ir fizinės jėgos • fizinio ir protinio vystymosi. Ir visa tai bus pasekmė mokantis „spirti, gintis, smūgiuoti“.
Tai gali atrodyti keistai, tačiau tai veikia. Pokyčius sukelia ne pats kovojimas, tačiau gilesnė ir sunkesnė kova prieš nematomas jėgas. Prieš jūsų vaiko baimes ir abejones. Prieš žemą savigarbą ir svyruojantį „aš“ jausmą. Prieš tai, ko galbūt jūs nematote, tačiau vaikai apie tai pagalvoja nuolat: „Aš nesu tokia protinga kaip Marija“. „Aš niekada nesuprasiu, ką sako mokytojas“. „Aš noriu gerai atrodyti, būti stiprus ir aukštas kaip Simas“. „Kodėl kiti vaikai bjauriai su manimi elgiasi?“ „Kodėl aš negaliu būti populiarus?“

Galbūt dabar jūs norėsite žinoti, kaip mes, kovos menų mokyklos mokytojai instruktoriai, padedame vaikams įveikti šias negatyvias mintis? Tai yra paprasta. Mes turime patikrintą ir veiksmingą sprendimą, kurį vadiname:

Pandos, tigrai ir drakonai

Pagal šią programą mokėsi šimtai vaikų visame pasaulyje mūsų asosiacijos mokyklose. Tai visa eilė vertingų pamokų, kurias vaikai įsisavina ir išmoksta pritaikyti. Visas procesas yra kur kas lengvesnis nei jūs manote. Gerose kovos menų treniruotėse mažiau dėmesio skiriama mokymui kovoti su priešininku, tačiau daugiau dėmesio sutelkiama į tai, kaip vaikui įveikti vidines baimes.

Kai vaikai mūsų padedami nugali abejones savimi ir negatyvias mintis, kurios jiems neleidžia veržtis į priekį, jie įgyja begalinę jėgą. „Galiu padaryti“ požiūris leidžia jiems įveikti visus iššūkius, su kuriais jie susiduria ir parodo, kokie jie talentingi iš tiesų yra.

Turėkite omenyje, kad kai vaikas mokydamasis kung fu išmoksta ir disciplinos, jis tuos pačius principus gali pritaikyti ir kitose veiklose. Aš (kas aš/ arba mes/ tikslinti) mokau šių metodų jau 15 metų ir niekada nemačiau, kad kokia nors sporto šaka suteiktų tokius rezultatus kaip kovos menai. Leiskite mums padaryti didžiulius pokyčius jūsų vaiko gyvenime

Ką gi, turbūt jums smalsu, kodėl taip vyksta. Kaip tai veikia ir kodėl kung fu mokymasis suteikia geriausius rezultatus? Aš jums pasakysiu. Jūsų vaikas atras sugebėjimą atrasti ir vystyti savo įgimtą galią. Kitaip nei įprastos sporto šakos, kurios remiasi grupės dinamiką, mokantis kung fu dėmesys sutelkiamas į individualybę. Taip šis mokymo procesas tampa labiau individualus. Vaikai, kurie mokosi šio meno, visada stebisi, kaip ir jūs, savo asmeniniu tobulėjimu. Jų lankstumas, stiprumas, ištvermė, pusiausvyra ir vidinė darna labai greitai tobulėja. Vaikų fizinis vystymasis tik prasidėjo. Tai yra pagrindas. Tačiau svarbesni yra vaiko protiniai ir dvasiniai gebėjimai. Mes nesiekiame vaikus išauginti kovų čempionais, kurie visada nugalės ringe. Mūsų tikslas – kad jūsų vaikas būtų čempionas gyvenime. Kad būtų žmogumi, kuris gali būti sėkmingas toje veikloje, kuria užsiima. Mūsų pamokos išugdo du svarbius įgūdžius, kurių kiti žmonės niekaip neišsiugdo – tai pasitikėjimo ir atkaklumo galia.

 

Pasitikėjimo savimi galia

IWKA vaikams

Vaikai, kurie mokosi pagal šią programą, išsiugdo drąsą veikti už komforto zonos ribų. Jie jaučiasi saugiai imdamiesi sudėtingesnių užduočių ir iššūkių. Kung fu mokymasis, kuris palaipsniui sudėtingėja, moko vaikus, koks svarbus yra sunkus darbas ir pastangos. Sėkmė nėra stebuklas, tai yra pastangų rezultatas ir derliaus nuėmimas. Ir vaikai šito išmoksta. Kung fu vaikus išmoko pasitikėti savimi. Nei vienas vaikas, kuris čia treniruojasi, niekada nesijaus bejėgis ar likimo nuskriaustasis.

Atkaklumo galia Vaikai džiaugiasi matydami teigiamus pokyčius. Gerėjant jų fiziniams įgūdžiams, jie gali toliau nubėgti, greičiau judėti ir tobulinti kitus savo sugebėjimus. Tai sustiprina mintį, kad niekada nereikia nuleisti rankų. Vadovaujami savo mokytojo, vaikai ima suprasti, kokia yra vertybė dirbti siekiant tikslo ir kad tai palaipsniui artina prie jo.

Tai kas išmatuojama, tai galima pagerinti Įvertinant vaikų pastangas ir suprantant tobulėjimą, vaikai negali apgauti patys savęs manydami, kad tobulėjimas yra neįmanomas. Jie taps dėmesingesni, įgis naujų įgūdžių, ir visa tai jiems bus pravartu visose gyvenimo srityse. Pavyzdžiui, kung fu klasėse vaikai išmoksta palaikyti akių kontaktą su vyresniaisiais. Tai jie išsineš su savimi į pasaulį, kur jie pasitikės savimi ir adekvačiau elgsis su suaugusiais. Iš tiesų, kung fu yra geriausias dalykas, ką jūs galite padaryti dėl savo vaiko. Galiausiai, mūsų instruktoriai moko vaikus, kad kung fu įgūdžiai niekada neturi būti panaudojami smurtui ar kitiems blogiems tikslams. Ši programa yra skirta taikai ir savęs valdymui, bet ne smurtui ir agresijai. Tad net patys temperamentingiausi mokiniai tampa ramūs ir išlaikyti. Jų pasitikėjimas savimi leidžia jiems priimti iššūkius be pykčio ir nusiminimo.

Mes Facebooke:

Mus rasite:

Vilniuje:
Švitrigailos g. 11K
Kaune:
K. Donelaičio g. 33
Panevėžyje:
Beržų g. 44
Taline:
Tuulemaa 12