„IWKA. Kūno, proto ir energijos įvaldymas“

Kas yra Wing Tjun?

Kas yra Wing Tjun (Wing Chun)?

Wing Tjun (Wing Chun)  sistema yra efektyvus ir nuoseklus savęs gynimas. Jūsų pačiu fizinę jėga ir Jūsų gebėjimai būtų   pagrindinis faktorius  , kai  iškyla  grėsmės pavojus Jūsų gyvybei !

Jaunas arba   fiziškai silpnas yra pirmas taikinys agresoriams. Kita vertus, bet kuris žmogus be didelio fizinio pasiruošimo gali gauti   pasitikėjimo   savimi ir aukštą  savigynos lygį , kuris pakels  50 procentu pasitikėjimą savo galimybėmis.

Wing Tjun Kung Fu mokymasis Jus išmokys nukreipti jėgą prieš priešininką , tai yra ” pasiskolinti” “priešininko jėgą”, “puolimo jėgą”  su savo kūno judesiais nukreips  energiją  atgal į patį puolantįjį.

Wing Tjun sistema yra viena iš kelių gynimosi sistemų, kuri parengią Jus visom galimoms kovoms, naudojant kojas, kumščius, alkūnes ir kelius.

Vietoje atsitraukimo, Wing Tjun Kung Fu studentas sutrukdys agresoriaus užpuolimą, atimdamas galimybę toliau priešininkui pulti.

Puolantįjį šitas artumas sujungtas su ginimosi elementais įvarys į bejėgio poziciją. Pažengęs Wing Tjun studentas agresorių prives iškart pajusti baimę.

Kokia yra Ritualine Kovine Programa?

Ritualine kovine programa (RKP) susitvarko su  daug labiau prastesnio tipo kova ,kuri pasikartoja daugybę tūkstančiu kartu kiekvienais metais, su daugybe rimtu sužeidimu ir mirčių. Tipinis ryto kovos menų atstovas  ,šioje formos kovoje visados pasirodo geriau už nesąžiningą gatvės puolantįjį.

RKP (Ritual fithing Program) paaiškina kaip turi reaguoti į užpuolimą ,  užpuolimo logika ir veiksmus, kaip gali kova pasisukti ,kokia kūno kalba, kad kova butu galima nutraukti ir be kovos.

Kita vertus yra grupė žmonių kuriuos veikia alkoholis ar narkotikas ,   tokie žmonės gali būti sustabdomi , tik didesnės jėgos ir smurto.

RKP (Ritual Fithing Program) yra visavertis atsakas į tokia grėsmę. Programa kuri buvo išbandyta ir patvirtinta elitiniu policijos dalinių ir būtent panaudojus kelius veiksmingus Wing Tjun sistemos veiksmus puolantysis paliks be išeities ir pasimetusi.

Komentarai